Вакансия

13.03.2023

 

Лауазым: Комплаенс-контролер

 

Қойылатын талаптар:

 • құқық, экономика, қаржы саласындағы жоғары білім және мінсіз бедел;
 • комплаенс-контролер  лауазымдда және/немесе АЖжТҚҚ–3 жыл кем емес;
 • квазимемлекеттік секторда және акционерлік қоғамдарда жұмыс тәжірибесі (қалаулы);
 • World-Check/Factiva мәліметтер базасымен жұмыс істеу дағдысы (қалаулы);
 • ҚРҰБ АҚ және еншілес ұйымдары үшін Қазақстан Республикасының заңнамасы мен нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ халықаралық стандарттарды (FCPA/Антипара/AML) және санкциялық талаптарды (OFAC/UN/EN) білу;
 • мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін білу (intermediate деңгейден төмен емес);
 • Комплаенс/АЖжТҚҚ (ICA/ACAMS) халықаралық сертификаттардың болғаны жөн.

 

 

Негізгі функционалдық міндеттері:

 • инвестициялық менеджерлердің, консультанттардың, стратегиялық серіктестердің, қаржы институттарының және олардың, негізгі тұлғалар мен бенефициарлық меншік иелерінің іскерлік қатынастарды орнату немесе жалғастыру кезінде олардың ұлттық және халықаралық санкциялар тізімдерінде болуын тексеру;
 • Корпорацияда сыбайлас жемқорлықпен күресу бойынша саясаттар мен әдістерді әзірлеуді және енгізуді қоса алғанда, комплаенс-контроллер қызметі саласындағы ішкі құжаттарды әзірлеу;
 • Корпорация қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу фактілері анықталған жағдайда дербес немесе Корпорацияның құрылымдық бөлімшелерімен және (немесе) лауазымды тұлғаларымен бірлесіп тексерулер (тексерулер) жүргізу, сондай-ақ қызметтік тексерулерге қатысу;
 • Корпорация жұмысындағы анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою бойынша ұсыныстар әзірлеу;
 • Корпорацияның ішкі құжаттарының жобаларын, сондай-ақ Корпорацияның қолданыстағы ішкі құжаттарына өзгерістер/толықтырулар/күшін жою туралы ұсыныстарды қарау және келісу;
 • Корпорациядағы бос лауазымдарға үміткерлерді тестілеу бойынша іс-шараларды іріктеуге және іске асыруға қатысу;
 • Корпорацияның және ҚРҰБ ішкі құжаттарында белгіленген Корпорацияның тауарларын, жұмыстары мен қызметтерін сатып алу талаптарының сақталуын бақылау;
 • Корпорация қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша корпоративтік мінез-құлық ережелерін, кәсіби этиканы және Корпорацияның ішкі құжаттарын сақтауын бақылау;
 • сәйкестік мәселелері бойынша ҚРҰБ департаменттерімен өзара іс-қимыл;
 • комплаенс-контроллерінің функцияларына кіретін мәселелер жеке тұлғалардың (соның ішінде Корпорация қызметкерлерінің) және заңды тұлғалардың Корпорация басшыларының немесе қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға, корпоративтік мінез-құлық қағидаларын, кәсіби этика нормаларын бұзуға және басқа да әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) өтініштерін (шағымдарын) қарау;
 • инсайдерлік және құпия ақпаратты пайдалануды бақылау шараларын жүзеге асыру;
 • Корпорация қызметкерлерінің іс-әрекеттерінде мүдделер қақтығысының алдын алу және анықтау, мүдделер қақтығысына байланысты тәуекелдерді бағалау және барынша азайту, Корпорация қызметінде мүдделер қақтығысының алдын алуды бақылау бойынша шараларды жүзеге асыру;
 • Корпорацияның Директорлар кеңесіне сәйкестік туралы есеп беру.

 

 

Артқа
Қазақстан, Астана қ.,
Z05T8F6, Мəңгілік Ел даңғылы, 57А
© 2012-2023 NIC NBK.